Kiến thức

Klaz chia sẻ | Nghề da thủ công

Klaz chia sẻ | Nghề da thủ công

Với đồ da, người ta mê đắm đôi khi vì hành trình làm nên là sự kì công và tỉ mỉ. Đại đa số người chọn đồ da là yêu...

Klaz chia sẻ | Nghề da thủ công

Với đồ da, người ta mê đắm đôi khi vì hành trình làm nên là sự kì công và tỉ mỉ. Đại đa số người chọn đồ da là yêu...

Klaz khám phá | Công đoạn chọn da

Klaz khám phá | Công đoạn chọn da

Chiếc ví da là câu chuyện của những công đoạn gắn kết. Mỗi kiểu dáng, mỗi loại ví đều là sự hoà hợp của từng công đoạn với nhau. Bắt...

Klaz khám phá | Công đoạn chọn da

Chiếc ví da là câu chuyện của những công đoạn gắn kết. Mỗi kiểu dáng, mỗi loại ví đều là sự hoà hợp của từng công đoạn với nhau. Bắt...

Tôi là Linh - Và tôi làm đồ da

Tôi là Linh - Và tôi làm đồ da

Tôi cho rằng khi tôi hay người thợ đặt tay vào làm một sản phẩm da, không chỉ tôi hoàn thiện nó, mà mỗi lần qua một công đoạn, chiếc...

Tôi là Linh - Và tôi làm đồ da

Tôi cho rằng khi tôi hay người thợ đặt tay vào làm một sản phẩm da, không chỉ tôi hoàn thiện nó, mà mỗi lần qua một công đoạn, chiếc...